UŠAMI / Field recording workshop

Workshop je výsledkom spolupráce hudobného vydavateľstva mappa a festivalu 4 ŽIVLY. Je určený pre široké spektrum záujemcov, pričom sa zameriava na začiatočníkov všetkých vekových kategórií. Nie je potrebná predchádzajúca skúsenosť s hudobnou tvorbou či zvukovým dizajnom.

Dátum: 8. – 10. 8. 2019
Organizátor: mappa, 4 ŽIVLY
Kapacita: 10 účastníkov

Lektori: Stanislav Abrahám (CZ), Jiří Slavičínský (CZ), Jara Tarnovski / Šárka Zahálková (CZ)

Prednáška: Pavel Klusák / Včely bzučí mezi a a gis: Hudba klimatu
Banské múzeum v prírode – komentovaná prehliadka

Poplatok za kurz: 30 EUR / 45 EUR (vrátane permanentky na festival 4živly)
Súčasťou poplatku je prístup na všetky tri dni kurzu. Kurz je vhodné absolvovať v celej dĺžke a je koncipovaný pre desaťčlennú skupinu.

Prihlasovanie: mappa.editions@gmail.com

Čo si zobrať so sebou: Slúchadlá (ideálne uzavreté alebo polouzavreté). V prípade, že máte, tak aj vreckové nahrávacie zariadenie/nahrávadlo/diktafón.

__
Ako znie Banská Štiavnica? Môžeme prostredníctvom zvuku zachytiť atmosféru mesta, ktorá priťahuje turistov z celého sveta? A čo symptómy mesta, ktoré generuje ten istý turizmus- môžeme ich vystopovať pozorným načúvaním? Môžeme vytvoriť zvukovú mapu Štiavnice a porovnať ju s minulosťou, či predpovedať jej budúcnosť? Má Banská Štiavnica svoj charakteristický zvuk a ak áno, v čom sa líši zvuk historického centra od zvuku sídliska Drieňová, či zvuku segregovanej rómskej osady Šobov? Ako by to vyzeralo, ak by sme pri prechádzke mestom využívali rovnocenne uši a oči?

Cieľom workshopu je predstaviť účastníkom rôzne podoby terénneho nahrávania/field recording, vychádzajúc pri tom z prostredia mesta Banská Štiavnica. Nahrávanie zvukov v teréne je v súčasnosti stále viac využívaný prístup, ktorý zastáva svoje miesto v umení (hudba, film, divadlo, rozhlas), sociológií, architektúre, ekológií, ale aj v rôznych formách hier zameraných na objavovanie nových interakcií s mestom. V rámci troch dní vám predstavíme východiská a kontext terénneho nahrávania, techniky záznamu a možnosti spracovania zvuku. Zameriame sa na prieskum zvukového terénu a následne na postprodukciu zozbieraného materiálu.

Hlavnou formou workshopu budú zvukové prechádzky (sound walks), ktorými nás prevedú vybraní lektori. Zameriame sa na aktívne počúvanie a rôzne prístupy, ktoré nám pomôžu zažívať mesto aktívnejšie pomocou uší. S nahrávacím zariadením v ruke preskúmame centrum, perifériu, kopce nad mestom či podzemnú štôlňu. Po workshope môžete stále stihnúť filmy, prezentácie, koncerty alebo večerné párty z programu festivalu 4 živly.

Súčasťou workshopu je tiež verejná prednáška českého hudobného publicistu Pavla Klusáka (Radio Vltava, Radio Wave, Lidové noviny) spojená so zvukovými ukážkami nosných diel a konceptov field recording v súčasnej hudbe či akustickej ekológii. Viac informácií o nej čoskoro.

__

8. 8. 2019 (štvrtok) / Stanislav Abrahám

10:00 – 11:30 __ teória, kontext, zvukové a video ukážky

13:00 – 15:00 __ nahrávanie v teréne

15:00 – 16:30 __ postprodukcia zvukových nahrávok

Stanislav Abrahám je v Prahe žijúci audiovizuálny umelec, ktorého aktivity sú rozkročené medzi ambientnou, ľudovou a klubovou hudbou, field recordings, rozhlasovým dokumentom, zvukovými inštaláciami a videoartom. Vyštudoval audiovizuálnu tvorbu na FAMU a v súčasnosti pôsobí ako zvukový dizajnér v Českom rozhlase. Popri tom je tiež členom nezávislej platformy pražského hudobno-vzdelávacieho priestoru ZVUK. V Abrahámovom portfóliu nájdeme široké spektrum experimentálnych zvukových prístupov. Okrem spomínaných aktivít sa výrazným spôsobom podieľa na hudbe pre rôzne divadelné a tanečné kolektívy. Konceptuálnejší charakter majú jeho rozhlasové dokumenty, v ktorých sa snaží sonifikovať (zaznamenať prostredníctvom zvuku) rôzne každodenné udalosti z pražských ulíc. Sem patria kompozícia Řeknu vám co vidím… (2009) či performance Žezlo (2017), v ktorej rozozvučiava pomocou lieskovej palice pražskú kamennú dlažbu. Práve pražské mačacie hlavy zohrávajú hlavnú úlohu v dokumente Praha v kostce – Zvuková mozaika o pražské dlažbě (2017), ktorá prepája orálnu a zvukovú históriu do kompaktného celku.

stanislavabraham.cz

8. 8. 2019 (štvrtok) / Pavel Klusák: Včely bzučí mezi a a gis: Hudba klimatu
(verejná prednáška, zvukové ukážky)
Feedback medzi klímou a hudobníkmi, ktorých priťahuje situácia Zeme. Hudobný kritik, esejista a scenárista Pavel Klusák uvádza hudbu roztápajúceho sa arktického masívu, včelstva, plastového odpadu a extrémnych miest, ktorým sa umelci rozhodli načúvať.

__

9. 8. 2019 (piatok) / Jiří Slavičínský – Dokument zvukem!

10:00 – 12:00 __ teória, kontext, zvukové ukážky

13:00 – 16:00 __ nahrávanie v teréne

„Dokumenty můžete ve Štiavnici vnímat i se zavřenýma očima. Žánr audiodokumentu si představíme na ukázkách inspirativních světových tvůrců. Ukážeme si, jak vyprávět příběh prostřednictvím zvuku, jak vytvářet obrazy v posluchačově hlavě, a vyzkoušíme, jak nahrávat zvukovou krajinu a scény.“

Vyštudoval sociológiu a muzikológiu na Masarykovej univerzite v Brne. V rokoch 2008 až 2009 absolvoval EBU Master School on Radio Features – kurz rozhlasovej dokumentaristiky – počas ktorého sa začal aktívne zaujímať o rôzne formy rozhlasového dokumentu. V roku 2010 absolvoval stáž v nezávislom štúdiu Battery Radio v St. John’s na Newfoundlande (Kanada), kde pôsobil do roku 2013 a nahrával autorské relácie prevážne pre CBC Radio. Za svoje autorské dokumenty získal viaceré domáce, ale aj medzinárodné ocenenia. Od roku 2013 pracuje ako majster zvuku v Českom rozhlase v Prahe. V roku 2017 spoločne s Brit Jensen odštartoval a dramaturgicky viedol cyklus kratších dokumentov na Radio Wave s názvom DokuVlna.

www.rozhlas.cz/lide/cv_mistrzvuku/_osoba/4707

__

10. 8. 2019 (sobota) / Jara Tarnovski, Šárka Zahálková

12:30 – 15:00 __ nahrávanie v teréne

15:00 – 17:00 __ postprodukcia zvukových nahrávok

Jára Tarnovski je zvukový umelec a producent. Hrá sólovo, v duu s Laurou Luna, s kapelami Gurun Gurun, IQ+1 a Wabi Experience, s ktorými precestoval viaceré centrá experimentálnej hudby. Je súčasťou AV projektu Telekinetic Assault Group a momentálne vydáva album v hviezdnej zostave s Takako Minekawa / Haco / Dustin Wong. Venuje sa tiež field recordingu (pod prezývkou Prosoxi Skylos), radiodokumentu a remixovaniu. Zároveň vedie hudobné vydavateľstvo Jipangu. V poslednej dobe ho zaujíma hlavne musique concrète, pracuje s počítačovou dekonštrukciou a využíva princípy riadenej náhody.

gurunas.net/tarnovski

Šárka Zahálková je členkou kolektívu Offcity, nezávislej platformy pohybujúcej sa na hrane vizuálneho umenia, architektúry, komunitnej práce a umeleckej produkcie so sídlom v Pardubiciach. Aktuálne pôsobí tiež ako kurátorka pardubickej mestskej galérie GAMPA. Vo svojej voľnej tvorbe často pracuje s verejným priestorom, percepciou a pamäťou, pričom je jej východiskom zvuk, vedomé načúvanie a chôdza. Svoj intermediálny prístup prezentovala na rezidenciách v New Yorku, Berlíne, Maribore, Linzi či Topoľčanoch.

160cm.me

__

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.