Jonáš Gruska

Kraskovo I,II,III / 48.498713343, 19.988862276 


Nahrávky z kostola v Kraskove sú štúdiami súčasného stavu jeho zvukových nástrojov. Keďže pre organové nahrávky boli štandardne potrebné dve osoby (jeden pumpuje, druhý hrá), zastúpili ma v pozícii hráča kontrolovane ukladané kamene, nájdené v okolí kostola. Ja, ako hybný element, som sa staral o manuálne dúchanie do deravého mechu a vytváral tak špecifickú rytmickú vrstvu skladieb. Tie sa skladajú z elementu polyfónneho drónu a precízne kontrolovanej pulzácie časti prinášajúcej energiu pre aparát píšťal vytvárajúci zvuk. Dynamické a rýchlostné variácie v dúchaní vytvárajú škálu rôznorodých modulácií drónu a sú hlavným zdrojom zmeny. Posledná nahrávka je štúdiou zvonice. Pomocou jemných pohybov ručne skúmam srdcia zvonov a tiché rezonancie vytvárané ich trením. Zvony tak odhaľujú svoj potenciál tichého nástroja, na rozdiel od štandardnej, do krajiny bijúcej polohy. Táto nahrávka je oproti organom navrstvená z viacerých skúšok.“

Jonáš Gruska je zvukový nadšenec, lovec zvukov, kurátor vydavateľstva LOM a vedúci konštruktér rovnomenného laboratória, ktoré dnes slúži už aj ako kultúrny priestor. V jeho tvorbe možno vystopovať dve základné línie. Na jednej strane je to detailný záujem o jedinečné akustické fenomény, najčastejšie vibrácie a rezonancie, čo môžeme počuť v jeho sérii Site Specific Resonances. Do tejto kategórie patrí tiež pomerne obsiahly katalóg terénnych nahrávok. Skôr než samotný kontext tu do popredia vystupuje nákazlivé nadšenie a rovnocenný záujem o zvukové prejavy všetkých živých či neživých objektov. Môžu to byť „kvílenia“ bratislavských električiek, znejúce lúky a idyla slovenskej dediny alebo elektromagnetický záznam cesty vlakom medzi Bratislavou a Prahou. V druhej línii sa zvuky reálneho sveta zlievajú s digitálnymi textúrami, z reálneho sa stáva fiktívne, pričom sa zmazávajú hranice medzi organickým a anorganickým. Spevy (LOM, 2017) a Žaburina (LOM, 2018) sú tak zvukovým prieskumom chaotických spoločenstiev, ktoré sa dokázali dlhodobo skrývať pred naším pohľadom. Obe línie navyše podporuje Gruskova znalosť nahrávacej technológie, ktorú systematicky vyvíja pod hlavičkou LOM Instruments.
jonasgru.sk