Lucie Vítková

Rybník / 48.545218953, 20.131164193 

Pro projekt UŠAMI jsem vybrala kostel ve vesnici Rybník. První dojem na mě udělala architektura celého místa. Kostel ze 14. století stál zarostlý na kopci s výhledem na protější kopce a hřbitovem za kamennou zídkou. Místo bylo hned od začátku zvukově velmi živé. Projevovali se hlavně cvrčci kolem kostela. Bylo však nesnadné je zachytit. Vždy když jsem k nim přišla blíž, vše utichlo. Vymyslela jsem tedy jinou taktiku a nahrávala jen uvnitř kostela, kam jejich zvuk doléhal. Akustika kolem oltáře tento zvuk zesílila a zdi kostela přefiltrovaly zvuky okolí tak, že jsem mohla slyšet pouze jejich čisté tóny a rytmus. V tomto bodě jsem nepochybně navazovala na svoje zkušenosti z hraní s cikádami a ze spoluprací s Davidem Rothenbergem, specialistou na zvířecí hudbu. V kostele jsem zapojila staré harmonium, u kterého se mi podařilo zprovoznit několik tónů. Klávesy byly zaseknuté a pedály utržené. Napřed jsem tahala za šnůry u pedálů, jako kdybych dojila krávu, a rytmizovala jsem tak akordy zaseknutých kláves, pak se mi podařilo jeden pedál zapojit a hrát i nohou. Některé registry byly funkční, takže jsem mohla měnit barvu souzvuků a oktávovou polohu. Vše jsem doplnila hlasem. Po několika skladbách na nás kostel působil mnohem přívětivěji, jako kdyby ožil a byl více náš.“

Lucie Vítková je skladateľka, improvizátorka a performerka, ktorá momentálne pôsobí na New York University v USA. V jej diele je od začiatku prítomný záujem o sociálno-politický aspekt improvizácie a dôraz na samotnú komunitu, ktorá sa vyznačuje variabilnosťou prístupov a záujmov. Dlhodobo rozvíja a prehodnocuje svoje kompozičné techniky, ktorými sa snaží zmeniť vzťah medzi hráčmi a reformovať tak skostnatené hudobné hierarchie. Vo svojich zvukových experimentoch využíva grafické partitúry, tanec a pohyb, znalosť českého folklóru, ale aj tradičnej východnej hudby Gagaku, terénne nahrávky, presahy do módneho dizajnu (zvukové kostýmy) a množstvo nehudobných objektov (plechovky, voda, vysávač, papiere). Hrá na akordeón, hichiriki, ústnu harmoniku, syntezátor a častokrát využíva aj vlastný hlas. Študovala na Janáčkovej akadémii v Brne, Royal Conservatory v Haagu, California Institute of the Arts a na Columbia University v NY. Spolupracuje s TAK Ensemble, Kamraton, S.E.M. Ensemble, String Noise, Argento Ensemble, Ghost Ensemble a Wet Ink.
vitkovalucie.com