Skupina/Mirvis

Štítnik / 48.65802037, 20.364886522 
Dobšiná / 48.819577124, 20.364140868 
Brdárka / 48.766349, 20.338691 

Tri stopy z pôvodne tridsaťminútových originálnych výstupov sú ukážkou vlastnej akustickej odozvy troch kostolov. Zvukové portréty boli vytvorené postupom, v ktorom sa zaznamenalo ticho uzavretých interiérov narušované iba prirodzenými vonkajšími zvukmi ich vlastnej krajiny medzi Slovenským rajom a Slovenským krasom. „Ticho“ bolo do priestoru kostola spätne reprodukované, aby bolo v rámci niekoľkohodinového procesu opakovane zaznamenané. Výsledkom procesu je akustická odozva miesta. Architektonické riešenia priestoru začnú v procese vrstvenia zdôrazňovať frekvencie, ktoré v miestnosti rezonujú, a zároveň odfiltrujú pásma, pri ktorých k tomuto nedochádza. Rezonancia ako zosilnenie, prípadne roztiahnutie zvuku odrazom od povrchu, na ktorý je reprodukovaný predstavuje dôležitý aspekt jeho šírenia v priestore. Zvuk ako komunikačný prostriedok, jeho význam v priestore a samotná reakcia priestoru na tento akt. Nechať prehovárať objekt, akceptovať jeho perspektívu. Tomuto bola podmienená aj ďalšia práca s materiálom, ktorý nebol postprodukčne upravovaný.

Skupina je kolektív aktérov, ktorý sa zaujíma o javy v našej kultúre, ktoré sú vnímateľné a vyjadriteľné zvukom. K javom, ktoré sa vyskytujú vo zvukovej dimenzii, prípadne sú do tejto dimenzie prevoditeľné, pristupuje Skupina ako k objektom, cez načúvanie, zvukovú tvorbu, sociologickú imagináciu, záznam, re-interpretáciu, intervenciu, oral a aural history a akustickú ekológiu. Procesom materializácie a dematerializácie pôvodných významov sa pokúša — v abstraktnej a hmatateľnej rovine — hľadať a dekonštruovať hranice možných premien skúmaných javov v nami prežívanej realite. Výsledkom môže byť performance tematizujúca problematiku sonických zbraní LRAD (Dům umění města Brna, 2018), participatívna kompozícia zaznamenávajúca študentský život s názvom Fonografie fakulty alebo inštalácie reflektujúce rôzne fenomény akustickej ekológie – Absence strádání (Galerie Cella a Hovorny v Opave, 2018), Není slyšet (IGLOO v Jihlave, 2018). Nahrávky Skupiny odhaľujú potenciál angažovaného počúvania a upriamujú našu pozornosť na často prehliadané udalosti každodenného života. Príkladom môže byť dokument Cesta z okolia železničnej stanice v Starej Ľubovni alebo Dokument co se nepoved, sledujúci okrajové príbehy ľudí z brnianskej ulice. Do popredia ich tvorby vystupujú tiež zvukové prechádzky, workshopy, diskusie či kurátorské aktivity.
skupina.bandcamp.com