Stanislav Abrahám

Rybník / 48.545218953, 20.131164193 

Důvody, proč jsem pro výstup ze své rezidence zvolil formát audiodokumentu, jsou dva. Prvním důvodem je, že jsem už od svého příjezdu neměl příliš chuť tvořit jakési spektakulární abstraktní zvukové kompozice, ale chtěl jsem nějakým způsobem zřetelněji pracovat s atmosférou místa a svých pocitů z něj. Druhým důvodem je, že v kostele Rybník vládlo v podstatě úplné ticho – a tento důvod potvrdil směr, kterým mě vedla intuice. Vlastně uvnitř nebylo co nahrávat a já jsem neměl chuť nějak se zvukovou aurou místa manipulovat, vnášet tam z mého pohledu násilně nějaké své vlastní zvuky a podobně. Nakonec jsem přece jen toto předsevzetí porušil a nahrál jsem zvuk polorozpadlého harmonia a píšťal z varhan, které se povalovaly v sakristii. Aby byl můj výstup kompatibilní s výstupy ostatních rezidentů ve výsledné kompilaci, vytvořil jsem kromě audiodokumentu nakonec i kratší zvukovou koláž, která vlastně představuje to, čemu jsem se původně vyhýbal. V koláži jsem se snažil uplatnit právě zvuky, které v půlhodinovém audiodokumentu slouží spíše jako estetizující podkres mluveného slova nebo náznak pointy dějové linky. Hlavní roli zde hraje zvuk cinkání velkého kovaného klíče od kostela, moje noční setkání s varujícím jelenem, když jsem přespával pár metrů od kostela, atmosféra ulice v nedaleké vesnici, na níž hraje romská hudba, a také jsem v koláži nechal více prostoru zmíněnému harmoniu a varhanním píšťalám.“

Stanislav Abrahám je v Prahe žijúci audiovizuálny umelec, ktorého aktivity sú rozkročené medzi ambientnou, ľudovou a klubovou hudbou, field recordings, rozhlasovým dokumentom, zvukovými inštaláciami a videoartom. Vyštudoval audiovizuálnu tvorbu na FAMU a v súčasnosti pôsobí ako zvukový dizajnér v Českom rozhlase. Popri tom je tiež členom nezávislej platformy pražského hudobno- vzdelávacieho priestoru ZVUK. V Abrahámovom portfóliu nájdeme široké spektrum experimentálnych zvukových prístupov. Okrem spomínaných aktivít sa výrazným spôsobom podieľa na hudbe pre rôzne divadelné a tanečné kolektívy. Konceptuálnejší charakter majú jeho rozhlasové dokumenty, v ktorých sa snaží sonifikovať (zaznamenať prostredníctvom zvuku) rôzne každodenné udalosti z pražských ulíc. V kompozícii Řeknu vám co vidím… (2009) medializuje bežný mestský život a kladie tak otázku o význame zverejnených informácií vo verejnoprávnom médiu. V performance Žezlo (2017) rozozvučiava pomocou lieskovej palice pražskú kamennú dlažbu. Napodobnením princípu gramofónovej ihly sa mu tak darí zhudobniť povrch pražskej kráľovskej cesty. Práve pražské mačacie hlavy zohrávajú hlavnú úlohu v dokumente Praha v kostce – Zvuková mozaika o pražské dlažbě (2017), ktorá prepája orálnu a zvukovú históriu do kompaktného celku.
stanislavabraham.cz