MAP017 /// Roman Radkovič Collective – Televize

𝓸𝓻𝓭𝓮𝓻 𝓿𝓲𝓷𝔂𝓵 𝓱𝓮𝓻𝓮

released by mappa as MAP017 in 2020

“Limited Edition 12″ Vinyl.” Edition of 200.

released April 30, 2020 

→→→→→→

~~~(CZ version ↓↓↓↓)~~~ 

The joyful, tender, almost too tender, but at times extremely intense album entitled Televize was made by the inflamed, wholly focused, at times completely scattered, dissipated and organically chaotic ensemble called the Roman Radkovič Collective. It throws at the listener a threshold music and a poetic experience of the world. 

If one record can mediate otherness, a music which can never be imagined without first-hand experience, it is the LP with the magical title Televize. It sounds like a gargantuan musical belly which can swallow anything, churn it, mix it and eject it back into the world in unexpected constructs. These are full of broken rhythms, dense layers of sound, disfigured melodies, chants, recitations, hectic yelps and urgent tidings, while showing occasional glimpses of precious lines of melody. Although it may seem that the main logic behind all the output of the Roman Radkovič Collective can be found in extensivity, a total surf on noise, free and grotesque pop-cultural soundscapes (we hear bits of classy Czech evergreens like Czech anthem, Zaľúbil sa chlapec, Yellow Submarine, Když jsem šel z Hradišťa, but also various confessions, laments, art brut poems, expressions of absolute spontaneity, imagination and boundlessness), after repeated listening the intensity of the protagonists shines through. Intensity in the sense of a measured deepening of the internal need to express oneself, to circle around the obsessively loved topics, texts, their heroes and loves. 

But screw all the trajectories of relations and discursive constructs, there are no similar records in the world, maybe with the exception of Schlingensief’s project Freak Stars 3000 with its similarly excited and possessed big band. The motto is: prophecy, joy, noise, only good things to the good, everything to everything and, most importantly, density embodied. Density which is intoxicating like Koulelo se koulelo červené jablíčko. There must be much of everything and it must go all the way and never fall short. 

This album is the funnel of the world. Televize will glut and mesmerize you. All power to imagination! Don’t search for idioms, wage death on virtuosity, let yourself be flooded by the breached dams of joy and consciousness. And you will love the album art. 

——————————————————————————————————————–

Radostné, křehké až křehoučké, ale i extrémně intenzivní album Televize zaníceného, zaujatého a plně soustředěného a místy i absolutně nesoustředěného, rozklíženého a organicky chaotického tělesa jménem Roman Radkovič Collective na posluchače navalí patrně nejvíce mezní hudební a básnickou zkušenost ze světa. 

Pokud je některá nahrávka schopná zprostředkovat jinakost, hudbu, kterou si nelze nijak bez žité zkušenosti ani omylem představit, je to LP s magickým názvem Televize. Zní jak velké gargantuovské hudební břicho, které pojme vše, přemele, promísí a v neočekávaných strukturách vrhne do světa. V nich se pak kromě polámaných rytmů, zahuštěných vrstev zvuků, zprohýbaných melodií, zpěvů, recitací, hekticky vyrážených výkřiků i naléhavých poselství, zablesknou linky vzácných melodií. Ačkoliv se může zdát, že hlavním kódem všech počinů i vystoupení Roman Radkovič Collective je extenzita, totální surf po hlukových, volných i pokřivených popkulturních hudebních krajinách (slyšíme zde záblesky z písní jako Kde domov můj, Zaľúbil sa chlapec, Yellow Submarine, Když jsem šel z Hradišťa, ale také různá vyznání, lamentace, art brutové básně, projevy absolutní spontaneity, imaginace a nespoutanosti), daleko více se po opakovaném poslechu vyjevuje intenzita protagonistů. Intenzita ve smyslu úporného prohlubování vnitřní potřeby se vyjádřit, kroužit kolem obsedantně milovaných témat, textů i zmiňovaných hrdinů či lásek. 

Čert ale vem všechny trajektorie souvislostí a diskurzivní konstrukty, podobné nahrávky na světě neexistují, pomineme-li Schlingensiefův projekt Freak Stars 3000 s jeho příbuzně nadšeným a posednutým big bandem. Heslem budiž: proroctví, radost, hluk, jen dobré s dobrým, vše se vším a hlavně ztělesněná hutnost. Hutnost opojná jak Koulelo se koulelo červené jablíčko. Všeho musí být moc a musí to být naplno a nikdy jinak. 

Toto album je trychtýř světa. Televize vás zahltí a uhrane. Všechnu moc imaginaci! Nehledejte idiomy, vyhlaste smrt virtuozitě, pusťte k sobě proud z proražených stavidel radosti i vědomí. I obal se vám zalíbí. 
(Lukáš Jiřička) 

https://romanradkovicollective.bandcamp.com

→→→→→→

Roman Radkovič • guitar, voice 
Josef Novák • keyboard 
Jiří Šíla • accordion 
Zdeněk Řihošek • harmonica, double bass 
Zdeněk Caha • drums, voice 
Miloš Šandera • percussions 

Construced by Roman Radkovič Collective (Roman Radkovič, Josef Novák, Jiří Šíla, Zdeněk Řihošek, Zdeněk Caha, Miloš Šandera), Tomáš Vtípil, Ladislav „Mirvis“ Mirvald, Filip Johánek, Ladislav Soukup, Kristína Soukupová, Ján Solčáni 

Mixed, recorded and mastered by Tomáš Vtípil / dinn (dinn is not noise)  
vtipil.cz

Design by Deep Throat Studio  
www.deeeeeeeeeeeeeeeeeeeeepthroat.it

Video by Katarína Jonisová 
youtube.com/watch?v=x89xVO6k3j4&t

Photography by Leontína Berková  
leontinaberkova.com

Released by mappa as MAP017 in 2020

→→→→→→